Strážnický modrotisk: Rodinná dílna Jochových pokračuje ve více než stoleté tradici

Látky na kroje, šátky, sukně, ale i polštáře a rozličné doplňky pro interiéry – tyto výrobky v charakteristické tmavě modré barvě byly dříve poměrně snadno dostupné. Léta plynou, dnes nám v Česku zůstaly poslední dvě modrotiskové dílny, které ctí původní tradiční postupy. Látky poseté pestrými vzory a květy máte možnost spatřit především na jižní Moravě.

Pojďme nahlédnout do rodinné dílny Jochových ve Strážnici

Oblast Slovácka je mým domovem. Řadu let žiju pár kilometrů od Strážnice, přesto dnes stojím u dveří modrotiskové dílny poprvé. Je všední den, za pár minut bude poledne. Pro předem neohlášené návštěvníky začíná prohlídka v pracovních dnech vždy ve 12 hodin. Zkontroluju čas, je za minutu dvanáct. Chvíli si prohlížím výlohu plnou krásných výrobků, pak zaberu za kliku. Zavřeno. Zkontroluju čas, je dvanáct hodin. Jsem tu možná až příliš přesně, ale nechtěl jsem zmeškat začátek prohlídky. Zaťukal jsem na okno výlohy, ve dveřích se objevila milá paní: „Hned vám otevřu. Jdete se k nám podívat?“ V tu chvíli jsem pochopil, že prohlídka bude dnes pouze pro mě. Až jsem se zasmál nad svým přesným příchodem – nechtěl jsem zdržovat začátek prohlídky pro veřejnost.

Na prohlídce strážnické modrotiskové dílny

Mineme malou útulnou prodejnu a pokračujeme přes chodbu. Za dalšími dveřmi se nachází rozlehlá dílna. V ní dnes pracuje jedna jediná osoba – neteř pana Jocha. Dozvídám se spoustu informací o historii dílny. Zároveň mne zajímá, jak se dílně daří v dnešní době. Modrotisk je řemeslo v ohrožení, ptám se tedy hlavně na budoucnost. Neteř pana Jocha pobaveně vypravuje: „Než se perfektně naučím celý proces výroby, to trvá. Vezme mi to minimálně 16 let. Pak si troufnu vše řídit sama. Nedávno jsme měli návštěvníka, který nad tím kroutil hlavou. Jeho představa byla, že za půl roku člověk přece musí zvládnou vše nastudovat a vstřebat.“

Strojová výroba je levnější, lidé však dokáží ocenit ruční práci

Výrobky strážnické dílny lze spatřit na celé řadě jarmarků. Neteř pana Jocha mě upozorňuje na strojově vyráběnou modrobílou látku, která je o poznání levnější, avšak nerespektuje tradiční postupy. „Modrobílá látka vyráběná strojem se objevuje už i na jarmarcích. Takový stánek si dokonce jeden prodejce rozbalil hned vedle nás. To bylo minulý rok. Strojový tisk poznáte tak, že se zaměříte na detaily a vzory. Pokud jsou detaily natisknuty naprosto přesně, jde pravděpodobně o strojovou výrobu. Někteří výrobci se snaží přiblížit ruční výrobě, tak nastaví stroje, aby záměrně chybovaly. Tyto nepřesnosti se však pravidelně opakují. Je tedy opět snadné padělek odhalit. Jde o to, že prodejci často označují své výrobky za ruční práci. Cena je oproti našim výrobkům výrazně nižší a my tak máme silnou a ne příliš čestnou konkurenci. Lidé se ale často nedají napálit, cena je opravdu nízká, kvalita rovněž.“

Modrotisk krok za krokem

Strážnická dílna má ve svém archivu přibližně 200 dřevěných forem. Z toho stále používá asi devadesátku. Formy mají většinou tři vrstvy, to aby se nekroutily, a jsou ideálně z hruškového dřeva.

Strážnický modrotisk získal řadu ocenění. Také konec minulého roku přinesl obrovskou radost.

Nositel tradice lidových řemesel

V roce 2004 byl modrotiskaři Františku Jochovi udělen titul Nositel tradice lidové výroby. Cílem tohoto programu je ocenit a zviditelnit tvůrce, jejichž práce vychází z tradice a kteří své umění předávají dalším generacím. Jejich dílo musí dosahovat stanovené technické úrovně a originality. Titul je udělován ministerstvem kultury ČR. Zároveň s ohodnocením byla Františku Jochovi propůjčena ochranná známka Nositel tradice sloužící k označování jeho výrobků. Tím je zaručena kvalita a řemeslná hodnota zhotovených předmětů.

Zápis technologie výroby modrotisku do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky v roce 2014

Technologie výroby modrotisku musí splňovat stanovená kritéria, poté může být do národního seznamu zapsána. Oceňovány jsou znalosti a dovednosti výrobců českého modrotisku. V současnosti jimi jsou pracovníci dvou posledních modrotiskových dílen v Česku – Danzingerových v Olešnici na Moravě a Jochových ve Strážnici. Díky nim a jejich ochotě dále v oboru pracovat zůstane toto tradiční řemeslo, jehož umění se po staletí předává z generace na generaci, zachováno i do budoucna. Zápis jevu do národního seznamu nehmotného kulturního dědictví je prvním stupněm a podmínkou pro zápis do seznamu světového, o což modrotiskové dílny ve spolupráci s odbornými organizacemi úspěšně usilovaly.

Modrotisk na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO

Od 28. listopadu 2018 je textilní tiskařská technika modrotisk součástí seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. O zápis společně žádalo Česko, Slovensko, Německo, Rakousko a Maďarsko. Pro strážnickou modrotiskovou dílnu jde o velké vyznamenání. „Je to pro nás ohodnocení naší práce. V České republice fungují pouze dvě takové dílny. Doufáme, že díky zápisu na seznam UNESCO se naše řemeslo dostane do většího povědomí a lidé ho více ocení,“ uvedla pro idnes.cz modrotiskařska Jitka Binderová.